Промоции

Промоции за седмични заявки:

6месеца 11 месеца
Група За 1 ден Седмица 5 дни Седмица 6 дни Седмица 7 дни
220 гр 300 гр 220 гр 300 гр 220 гр 300 гр 220 гр 300 гр
С доставка (основно + десерт) 6,00лв 7,00лв 29лв 35лв 35лв 41лв 40лв 47лв
Близнаци с доставка 10,80лв 12,80лв 48лв 58лв 57,6лв 69,6лв 67,2лв 81.2лв
Без Доставка (от Пункт) 4,80лв 5,80лв 24лв 29лв 28,8лв 34,8лв 33,60лв 40,6лв
1 година до 3 години
Група За 1 ден Седмица 5 дни Седмица 6 дни Седмица 7 дни
220 гр 300 гр 220 гр 300 гр 220 гр 300 гр 220 гр 300 гр
С доставка (супа + основно + десерт) 7,70лв 9,10лв 38лв 45лв 45лв 53лв 52лв 61лв
Близнаци с доставка 14лв 17лв 64лв 79лв 76.8лв 94.8лв 89.6лв 110,6лв
Без Доставка (от Пункт) 6,40лв 7,90лв 32лв 39,50лв 38.4лв 47,4лв 44,8лв 55,30лв
(супа + основно) за 10месеца до 3 години с доставка 6,30лв 7,80лв 31лв 38лв 37лв 46лв 42лв 53лв
(супа + основно) за близнаци с доставка 11,40лв 14,40лв 57лв 72лв 68,40лв 86.40лв 78,60лв 99,60лв
(супа + основно) за 10месеца до 3 години от пункт 5,10лв 6,60лв 25,50лв 33лв 30,60лв 39,60лв 35,70лв 46,20лв

Промоционални цени за месечен абонамен:

Възрастова група 20 дни с доставка 30 дни с доставка
220 гр 300 гр 220 гр 300 гр
6 месеца- 11 месеца 116 лв 140лв 170лв 200лв
1 година - 3 години 152лв 180лв 220лв 260лв
(супа + основно) 124лв 152лв 180лв 225лв