За Беборани

Детска кухня „Беборани“ е първата млечна кухня в София, предлагаща храна за децата от най-ранна детска възраст.
Детската кухня се намира в квартал „Х.Димитър“, улица „Лясковец“ N46 .

Кухнята е изградена съобразно съвременните тенденции в оборудването и се използват най-добрите технологии за контрол на храната и процеса на приготвяне.

Притежава система за самоконтрол, утвърдена от Агенцията по храните и работи по програма на НАССР, която включва добри производствени и хигиенни практики за преодоляване на рисковете, свързани с безопасността на храните.

Нашата цел е да осигурим спокойствието и удобството на родителите, като приготвим за техните деца здравословна и пълноценна храна, съобразена с възрастта им.

Чрез специалисти в областта на храненето и педиатър се прави прецизен подбор на продуктите и суровините за изготвяне на качествено и пълноценно меню за вашите деца.

Нашият готвач-технолог е с многогодишен стаж в детското хранене в държавни и частни детски кухни.
Ние сме убедени, че с храненето от най-ранна детска възраст се полагат основите на здравия организъм.